postaláda

Tisztelt Szerkesztőség!

Image
pf@interpressmagazin.hu
Image

Gyógyító géniusz

Tisztelt Szerkesztőség!
A júliusi számukban, a Gyógyító géniusz című cikkükben bemutatták Moshe Feldenkrais módszerét egyes testi rendellenességek gyógyításáról. Ha jól értelmeztem a módszer lényegét, az agy egyes területeinek funkcióját próbálja meg úgy átstrukturálni, hogy az a problémákat okozó szimptómákat eliminálja.
Nekem a módszerről Pető András jutott eszembe. A Pető professzor által kifejlesztett módszer lényege ugyanez: az agy születéskor vagy felnőttkorban szerzett sérülései következtében hibásan működő területei által vezérelt funkciókat áttereli az egészséges agyrészekre. A Pető-módszer lényegét a Wikipédia imígyen foglalja össze: „A Pető-módszer egy konduktív gyógypedagógiai módszer, amely a szervezet önregenerálódására alapozva fejleszti a mozgásképességet. A módszert Pető András (1893– 1967) orvos-gyógypedagógus fejlesztette ki. Egyedülálló gyógymódjának alapgondolata az volt, hogy idegrendszerünk a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, s ezek a tanulásitanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatók.” A cikk sehol nem említi Pető András nevét, pedig a két módszer alapelvei nagyon hasonlók. Még annyit megjegyzek, úgy tűnik, a nagyon hasonló alapelvek ellenére a két tudós soha nem találkozott, legalábbis nem találtam erre utaló információt; annak ellenére, hogy a két tudós majdnem azonos időben élt (P. A.: 1893–1967, M. F.: 1904–1984).
Tisztelettel: Ferenczi Gábor
Kedves Gábor!
Pár gondolatot fűznék a felvetettekhez: Bár a szakértők közvetlen kapcsolatról a Feldenkrais- és a Pető-módszer között eddig nem tettek említést, valóban lehet közös elvük, mint például: – atudatosság és a visszajelzés fontossága a tanulás és a fejlődés szempontjából; – egyénre szabott és holisztikus megközelítések alkalmazása az egyes személyek szükségleteinek és céljainak kielégítése érdekében; – az emberi agy és idegrendszer plaszticitásának és potenciáljának felismerése.
Üdvözlettel: Jakabffy Éva